Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 8. 10. 2019

Věc: Podklady pro hodnocení ředitelů na podzim 2019 poskytnuté radním a bodové tabulky radních města s hodnocením jednotlivých ředitelů

Žádost: Podklady pro hodnocení ředitelů na podzim 2019 poskytnuté radním a bodové tabulky radních města s hodnocením jednotlivých ředitelů

Odpověď: Žadateli byla poskytnuta informace ve věci všech podkladů pro hodnocení ředitelů na podzim 2019 poskytnuté radním města. Informace v části poskytnutí bodových tabulek radních města s hodnocením jednotlivých ředitelů byla odmítnuta. Důvodem tohoto odmítnutí byla skutečnost, že se správní orgán domnívá, že právo na poskytnutí informace ve veřejném zájmu není absolutní.

Přílohy:
vyřízení stížnosti (347 kB)

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.