Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 21. 2. 2020

Věc: Využívání mediace v praxi OSPOD

Žádost: 1. Kolikrát byla uložena povinnost mediace rodičům v letech 2017, 2018 a 2019. 2. Kolik pracovníků OPOSD mí nějakou formu mediačního kurzu. 3. Zda je k ukládání povinnosti mediace přijat vnitřní předpis.

Odpověď: 1. V uvedených letech nebyla uložena povinnost mediace, vždy byla rodičům pouze doporučena. 2. Všichni pracovníci OSPOD mají minimálně dvoudenní kurz zaměřený na využívání mediačních technik. 3. Žádný vnitřní předpis ani metodika v této věci přijatý není. Ukládání povinnosti je vedeno ve správním řízení a v této věci jsou všichni pracovníci OSPOD kompetentní.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Krábek Petr Ing.