Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 1. 4. 2020

Věc: tabulka - superhrubé mzdy zaměstnanců úřadů, home office, odměny zastupitelů

Žádost: žádost o vyplnění tabulky s údaji o počtu zaměstnanců úřadu, samosprávného celku, počtu zastupitelů, odměny, superhrubé mzdy, využití systému home office

Odpověď: Leden 2020 Únor 2020 Březen 2020 Počet zaměstnanců úřadu 192 192 193 Celkový počet odpracovaných hodin 27558 26072 26853 Souhrn superhrubých mezd 9 252 982,- 9 117 099,- 9 963 354,- Počet zaměstnanců využívající home office 1 2 95 Celkový počet hodin v režimu home office 16 32 4035 Počet zaměstnanců samosprávného celku 122 122 122 Celkový počet odpracovaných hodin 19283 17456 18160 Souhrn superhrubých mezd 6 201 451,- 6 221 017,- 6 229 940,- Počet zaměstnanců využívající home office 1 2 91 Celkový počet hodin v režimu home office 16 32 3827 Počet zastupitelů 26 27 27 Celkově vyplacené odměny zastupitelům 353 835,- 356 949 ,- 369 869,-

Další informace: JUDr. Martina Hostomská, tajemnice úřadu

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.