Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 11. 5. 2020

Věc: Poskytnutí informací z oblasti měření rychlosti vozidel

Žádost: Požadavek o zaslání informací o umístění stacionárních radarů pro měření rychlosti vč. rychlostního limitu a směru umístění. Dále informace o úsekovém měření rychlosti a dalších technických zařízeních zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů.

Odpověď: Ve Žďáře nad Sázavou jsou radary umístěné na ulici Libická (N49.56917, E15.93115, rychlostní limit 50, směr z centra) a na ulici Smetanova (N49.55897, E15.94173, rychlostní limit 30, směr nádraží) a jsou provozované jako ukazatelé rychlosti. Další zařízení ať již stávající nebo plánované nám není známo, ať už se jedná o Policii ČR či třetí osoby. Město Žďár nad Sázavou neprovozuje úsekové měření rychlosti na žádné pozemní komunikaci. Jelikož lze částečný dozor provádět i pomocí Městského kamerového dohlížecího systému, tak Vám níže uvádím odkaz, na němž je uvedena specifikace tohoto systému. https://www.zdarns.cz/media/files/MP/zprava-mp-pcr-2019.pdf

Další informace: Ing. Miloslav Dvořák

Poslední změna: 30.7.2020 10:38:36 Krčil Roman Ing. Bc.