Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 8. 6. 2020

Věc: případy se vznikem újmy na zdraví a majetku třetích osob

Žádost: dotazník roky 2017-2019

Odpověď: Poskytnutí dat v maximálně možném rozsahu, zasláno přímo žadateli o poskytnutí informací.

Další informace: Bc. Jitka Vácová

Poslední změna: 10.6.2020 17:12:58 Vácová Jitka Bc.