Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 25. 5. 2020

Věc: uzavírek silnic v Radostíně nad Oslavou a objížděk

Žádost: Žádost se týká informací o třech uzavírek v Radostíně nad Oslavou a vedení objízdných tras zejm. po místní komunikaci v k.ú. Radostín nad Oslavou, a dále informací týkající se finančního vyúčtování uzavírek a objížďěk: 1. uzavírka silnice a nařízení objížďky dle vydaného rozhodnutí MěÚ Žďár n.S. - odboru dopravy pod č.j. OD/1047/17/LK ze dne 07.07.2017 2. uzavírka silnice a nařízení objížďky dle vydaného rozhodnutí MěÚ Žďár n.S. - odboru dopravy pod č.j. OD/1146/18/LK ze dne 12.09.2018 3. uzavírka silnice a nařízení objížďky dle vydaného rozhodnutí MěÚ Žďár n.S. - odboru dopravy pod č.j. OD/574/20/LK ze dne 19.05.2020. 4. citace zákona vztahující se k povolování uzavírek 5. náhrada za poškození pozemků

Odpověď:

Přílohy:
informace o objížďkách Radostín nad Oslavou (627 kB)

Poslední změna: 17.6.2020 17:07:20 Klementová Jitka