Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 28. 8. 2020

Věc: podklady pro jednání RM v červenci a srpnu

Žádost: 1. Úplné podklady se všemi přílohami poskytnuté radním města k 50. zasedání Rady města. 2. Úplné podklady se všemi přílohami dané „na stůl“ radním města k 50. zasedání Rady města. 3. Úplné podklady se všemi přílohami poskytnuté radním k valným hromadám během 50. zasedání Rady města. 4. Úplné podklady se všemi přílohami poskytnuté radním města k zasedání Rady města v červenci a srpnu. 5. Úplné podklady se všemi přílohami dané „na stůl“ radním města k zasedáním Rady města v červenci a srpnu.

Odpověď: Dobrý den pane Mareši, Dne 28. 8. 2020 nám byly doručeny Vaše dvě žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Konkrétně jste požádal o poskytnutí: 1. Úplné podklady se všemi přílohami poskytnuté radním města k 50. zasedání Rady města. 2. Úplné podklady se všemi přílohami dané „na stůl“ radním města k 50. zasedání Rady města. 3. Úplné podklady se všemi přílohami poskytnuté radním k valným hromadám během 50. zasedání Rady města. 4. Úplné podklady se všemi přílohami poskytnuté radním města k zasedání Rady města v červenci a srpnu. 5. Úplné podklady se všemi přílohami dané „na stůl“ radním města k zasedáním Rady města v červenci a srpnu. Ad 1. – veškeré podklady pro jednání rady města jsou uveřejňovány na webových stránkách města: https://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/jednani/50.-schuze-rady-mesta Ad 2. – tzv. „na stůl“ nebyl předložen žádný materiál Ad 3. Žádné valné hromady během zasedání RM neproběhly Ad 4. Viz bod ad 1. https://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/jednani/48.-schuze-rady-mesta https://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/jednani/49.-schuze-rady-mesta https://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/jednani/50.-schuze-rady-mesta ad 5. – tzv. tzv. „na stůl“ nebyl předložen žádný materiál. K bodu 1. - 5. lze konstatovat, že patrně máte na mysli červenec a srpen roku 2020, neboť to není uvedeno ve Vaší žádosti a dále v srpnu 2020 proběhlo 50. zasedání RM, tudíž žádáte 2x o stejné podklady jako v žádosti pod body 1. až 3. S pozdravem. JUDr. Martina Hostomská tajemnice MěÚ tel.: 566 688 102 mobil: 778 451 006 e-mail: martina.hostomska@zdarns.cz

Další informace: JUDr. Martina Hostomská, tajemnice úřadu

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.