Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 30. 9. 2020

Věc: dopis k obchvatu města Žďár n/S

Žádost: V osmém čísle ŽZ z roku 2020 je uvedena v části Slova zastupitelů informace místostarostky města o dopisu pana Brychty obsahujícím směrem ke státu ujištění, že obchvat Žďáru není potřebný. Žádost je směřována ke sdělení textu předmětného dopisu s informací, kdy byl odeslán a komu byl adresován.

Odpověď: Správní orgán žadateli sdělil, že tento dopis není k dispozici na městském úřadě, ale na Ministerstvu dopravy, kterému byl adresován.

Další informace: JUDr. Martina Hostomská, tajemnice úřadu

Poslední změna: 7.10.2020 12:23:19 Hostomská Martina JUDr.