Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 21. 10. 2020

Věc: Žádost dle Zákona č. 106/1999: 54. schůze rady města konaná dne 19.10.2020

Žádost: 54. Schůze rady města konané dne 19.10.2020, konkrétně: 1. Úplné podklady se všemi přílohami pro jednání radních města o bodu „Nařízení města Žďár nad Sázavou č. 3/2020 (parkování) 2. Úplné podklady se všemi přílohami pro jednání radních města o bodu „Ceník pohřebních služeb“ 3. Úplné podklady se všemi přílohami pro jednání radních města o bodu „Krajinářská koncepce města Žďáru nad Sázavou“.

Odpověď: Veškeré podklady pro jednání rady města jsou uveřejňovány na webových stránkách města, v tomto případě: https://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/jednani/54.-schuze-rady-mesta Ad 1. https://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2020/RM2020-54/875-20-SRI.pdf Ad 2. https://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2020/RM2020-54/860-20-KS.pdf Ad 3. https://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2020/RM2020-54/861-20-KS.pdf

Další informace: JUDr. Martina Hostomská, tajemnice úřadu

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.