Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 7. 12. 2020

Věc: Žádost dle Zákona 106/1999: Zápisy

Žádost: Veškeré zápisy z jednání a porad s osobní účastí starosty města se všemi přílohami v listopadu 2020.

Odpověď: V příloze Vám zasílám zápisy z porad vedení s vedoucími odborů a oddělení městského úřadu za stanovené období. Zápisy z ostatních jednání za osobní účasti p. starosty jsou zveřejněnou informací uvedenou na webových stránkách města, a to jednání zastupitelstva města dne 5. 11. 2020, jednání RM dne 2. 11., 18. 11. a 30.11. 2020, jednání komisí a výborů dne 4. 11. a 11. 11. 2020. Z dalších jednání a porad, pokud se jich p. starosta zúčastnil, nebyly zápisy prováděny.

Další informace: JUDr. Martina Hostomská, tajemnice úřadu

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.