Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 29. 1. 2021

Věc: Počet exekucí vymáhaných po povinných - nezletilých

Žádost: 1) počet exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) vedených Vaší obcí, v nichž obec jako oprávněný vymáhá poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných - plátcích poplatku, kteří byli v době vyměření poplatku nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let v době vyměření poplatku nikoliv v době nařízení exekuce) a dále sdělení čísel jednacích těchto exekučních řízení u konkrétního exekutora; 2) počet exekucí dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (tj. tzv. daňových exekucí) vedených Vaší obcí, v nichž obec jako oprávněný vymáhá poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných - plátcích poplatku, kteří byli v době vyměření poplatku nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let v době vyměření poplatku nikoliv v době nařízení exekuce) a dále sdělení čísel jednacích těchto daňových exekucí s uvedením subjektu, který je vymáhá; 3) sdělení, zda obec uzavřela veřejnoprávní smlouvu na výkon přenesené působnosti spočívající v přenosu výkonu vymáhání nedoplatků na jiného správce poplatku (pokud jde o poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích) a pokud ano, o předložení textu této smlouvy; 4) počet exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) vedených obcí, v nichž obec jako oprávněný vymáhá jinou pohledávku než za poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných, kteří byli v době zahájení vymáhání nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let), dále ve sdělení o jaký typ pohledávky se jedná, čísel jednacích těchto exekučních řízení u konkrétního exekutora.

Odpověď: 1. Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor komunálních služeb, jako správce daně, nevymáhá exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných - plátcích poplatku, kteří byli v době vyměření poplatku nezletilí. 2. Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor komunálních služeb, jako správce daně, nevymáhá exekucí dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, po povinných - plátcích poplatku, kteří byli v době vyměření poplatku nezletilí. 3. Město Žďár nad Sázavou má uzavřenou Rámcovou smlouvu o provádění exekucí. Smlouva je přílohou tohoto sdělení. 4. Městský úřad Žďár nad Sázavou nevede žádnou exekuci dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, kde by jako oprávněný vymáhalo jinou pohledávku než za poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, po povinných, kteří byli v době zahájení vymáhání nezletilí.

Přílohy:
Rámcová smlouva o provádění exekucí (283 kB)

Další informace: Ing. Petra Poulová

Poslední změna: 11.2.2021 14:45:22 Poulová Petra Ing.