Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 29. 1. 2021

Věc: Označení zastávek MHD Studentská ve Žďáře nadSázavou

Žádost: Žádost o poskytnutí seznamu aktivit a jednání týkající se neoprávněného označení zastávek MHD Studentská ve Žďáře nad Sázavou označníky VDV Kraje Vysočina.

Odpověď: Níže jsou všechny úkony a jednání provedené odborem komunálních služeb ve výše uvedené věci: - dotaz u vedoucí odboru komunálních služeb – osobně - dotaz na odboru strategického rozvoje a investic – osobně - dotaz u dopravce - telefonicky - dotaz na odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina – telefonicky - dotaz na Krajské správě a údržbě silnic – provoz Žďár nad Sázavou – e-mail - dotaz na Krajské správě a údržbě silnic – provoz Žďár nad Sázavou na výsledek šetření – e-mail - zadání odstranění označníků VDV - kontrola splnění zadání Žádné přílohy nejsou k dispozici.

Další informace: Ing. Miloslav Dvořák

Poslední změna: 15.2.2021 12:32:32 Dvořák Miloslav Ing.