Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 10. 2. 2021

Věc: Informace, které se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace: 1. o zahájení řízení o povolení stavby, která má být umístěna mimo jiné také na pozemku parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 6.9.2018 do dne odpovědi, případně sdělení čísel jednacích, informací v jaké věci jsou řízení zahájena a způsobu vymezení okruhu účastníků řízení. 2. o podání žádosti dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), která se týká pozemku parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár nebo stavby na pozemku parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár, případně o sdělení všech čísel jednacích těchto žádostí a o sdělení, v jaké věci byly tyto žádosti podány v termínu od 6.9.2018 do dne odpovědi 3. o řízeních (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení, stavební řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon), která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 28.12021 včetně do dne odpovědi na žádosti, případně sdělení čísel jednacích a informace, v jaké věci byla nebo jsou řízení vedena

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že: 1. v termínu od 6.9.2018 do dnešního dne není a nebylo zahájeno řízení o povolení stavby, která by měla být umístěna mimo jiné také na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár 2. v termínu od 6.9.2018 do dnešního dne byla podána žádost dle stavebního zákona, která týká pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár. Žádost o vydání závazného stanoviska k záměru Novostavba polyfunkčního objektu Veselská JID: 51406/20/MUZR 3. v termínu od 28.1.2021 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení, stavební řízení atd.) podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Další informace: Ing. Irena Škodová, Jitka Klementová

Poslední změna: 16.2.2021 15:00:35 Klementová Jitka