Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 4. 3. 2021

Věc: Žádost dle Zákona 106/1999: Porady

Žádost: Zápisy ze všech jednání a porad s účastí tajemnice města od 1.1.2021 se všemi přílohami a termíny plánovaných porad a jednání s účastí tajemnice od 1.1.2021.

Odpověď: Žadateli zaslány zápisy z porad vedení s vedoucími odborů a oddělení městského úřadu za stanovené období. Zápisy z ostatních jednání za osobní účasti p. tajemnice jsou zveřejněnou informací uvedenou na webových stránkách města, a to jednání ZM a jednání RM. Z dalších jednání a porad, pokud se jich p. tajemnice zúčastnila, nebyly zápisy prováděny. Termíny plánovaných porad s vedením a vedoucími odborů a oddělení jsou vždy každý pátek od 8.00 hod. Ostatní termíny jednání, jichž se tajemnice účastní s hlasem poradním jsou zveřejněnou informací uvedenou na webových stránkách města.

Další informace: JUDr. Martina Hostomská, tajemnice úřadu

Poslední změna: 8.3.2021 08:13:16 Hostomská Martina JUDr.