Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 17. 3. 2021

Věc: Informace o investičních plánech města a stavebních/investičních projektech

Žádost: V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2021 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2021. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2021-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory. U těchto projektů prosím uveďte: -název projekt -popis projektu -projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován) -finanční rozpočet projektu -plánovaný termín započetí projektu -předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2021, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.

Odpověď: ... jelikož jde o dotaz v rámci předmětného zákona, podám Vám informaci v jeho smyslu. Věřím, že bude možné získané informace přepracovat do uvedené struktury. Informace o plánovaných VŘ by byly velmi hrubým odhadem a takové neposkytujeme. Co se týče smluv s dodavateli projekčních prací, naleznete je zde: - do 50 tis. Kč – http://smlouvy.zdarns.cz/ - nad 50 tis. Kč – v Registru smluv - https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani?q=ybxb3sz Veřejné zakázky naleznete na těchto profilech: https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/verejne-zakazky/ Investice a projekty města naleznete zde: https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/projekty/ Další zdroje zde: https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/mesto-pod-lupou Doplnění - Rozpočet na letošní rok naleznete zde: https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/hospodareni-mesta/rozpocet-2021

Další informace: Adam Joura

Poslední změna: 12.4.2021 17:01:13 Joura Adam Mgr.