Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 6. 4. 2021

Věc: seznam uvolněných zastupitelů 1998-dosud, PO, ve kterých působil zastupitel Mgr. Jaromír Brychta, období, za které pobíral zastupitel města Mgr. Jaromír Brychta odměny

Žádost: jmenné seznamy uvolněných zastupitelů za volební období od 1998 dosud, seznam právnických osob, ve kterých působil Mgr. Jaromír Brychta, a zároveň v nich mělo město podíl, hlasovací práva nebo jinou majetkovou účast. Seznam PO, ve kterých působil výše uvedený zastupitel z pověření zastupitelstva, rady či jiného orgánu města a období, za které výše uvedený z titulu funkce zastupitele města pobíral odměnu.

Odpověď: Žadateli byla zaslány požadované informace formou jmenného seznamu uvolněných osob za stanovené období, seznamu právnických osob, ve kterých působil Mgr. Jaromír Brychta, a zároveň v nich mělo město podíl, hlasovací práva nebo jinou majetkovou účast a seznam osob, ve kterých působil z pověření zastupitelstva, rady či jiného orgánu města a stanovené období, za které pobíral z titulu funkce zastupitele odměnu.

Další informace: JUDr. Martina Hostomská

Poslední změna: 19.4.2021 06:52:12 Hostomská Martina JUDr.