Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 4. 6. 2021

Věc: Petice ZŠ Švermova 4

Žádost: Podány 4 body žádosti:1) kopie veškeré komunikace - písemné i elektronické se 4. ZŠ a jejími st. orgány 2)Datum prokazatelného seznámení ZŠ Švermova s obsahem petice 3)Datum prokazatelného seznámení jednotlivých zastupitelů města s obsahem petice 4) Seznam veškerých aktivit radních ve věci petice

Odpověď: dne 4.6.2021 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu ustanovení § 13 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 1) Kopie veškeré komunikace – písemné i elektronické se 4. ZŠ a jejími statutárními orgány – Veškerá komunikace byla vedena ústně. 2) Datum prokazatelného seznámení ZŠ Švermova s obsahem petice – 24.5. 2021 předána fyzicky kopie petice z rukou vedoucího odboru ŠKSM statutárnímu zástupci školy 3) Datum prokazatelného seznámení jednotlivých zastupitelů města s obsahem petice – s obsahem petice byli seznámeni pouze radní města. Podle dosud platné směrnice 1/2005 účinné od 1.7.2005 petice projednává rada města. 4) Seznam veškerých aktivit radních města ve věci petice – komunikaci se zástupci rodičů vedl radní pro oblast školství (Ing. Klement) ještě před doručením petice, 13.4.2021 v 10:00 proběhla schůzka se zástupci rodičů. Dále proběhla mailová komunikace s členkou petičního výboru prostřednictvím radního pro oblast školství. Petici vzala rada města na vědomí na svém zasedání 7.6.2021 a pověřila radního pro oblast školství zpracováním odpovědi na uvedenou petici s petičním výborem.

Další informace: Mgr. Petr Sedlák

Poslední změna: 10.6.2021 13:30:54 Sedlák Petr Mgr.