Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 28. 5. 2021

Věc: Vzdálenosti staveb od sousedních pozemků dle stavebního zákona

Žádost: Žádost o zaslání informace, jakou vzdálenost je třeba dodržet pro problematickou stavbu na pozemcích pozemková parc. č. 562 a 564/1 v k. ú. Radostín nad Oslavou podle stavebního zákona, prováděnou v blízkosti pozemku pozemková parc. č. 560/1 v k. ú. Radostín nad Oslavou, který je v mém spoluvlastnictví. Obsahem žádosti je i upozornění na ochranné pásmo 2. stupně vodního zdroje.

Odpověď: Pevně danou vzdálenost Vámi uváděné stavby, prováděnou na pozemcích: pozemková parc. č. 562 a 564/1 v k. ú. Radostín nad Oslavou, který je ve Vašem spoluvlastnictví, stavební předpisy nestanovují.

Další informace: Jaroslava Skřivánková

Poslední změna: 11.6.2021 15:59:06 Skřivánková Jaroslava