Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 19. 7. 2021

Věc: Vzdálenosti staveb od sousedních pozemků dle stavebního zákona

Žádost: Žádost o zaslání informace, jakou vzdálenost je třeba dodržet pro stavbu na pozemcích pozemková parc. č. 562 a 564/1 v k. ú. Radostín nad Oslavou podle stavebního zákona, prováděnou v blízkosti pozemku pozemková parc.č. 281 v k. ú. Radostín nad Oslavou.

Odpověď: Pevně danou vzdálenost stavby prováděné na pozemcích: pozemková parc. č. 562 a 564/1 v k. ú. Radostín nad Oslavou od hranice pozemku p.č. 281 v kú. Radostín nad Oslavou na kterém stojí budova, stavební předpisy nestanovují.

Další informace: Jaroslava Skřivánková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.