Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 14. 6. 2021

Věc: Provozování autobusového nádraží ve Žďáře nad Sázavou

Žádost: Žádost o poskytnutí smlouvy ve věci provozování autobusového nádraží ve Žďáru nad Sázavou, informaci o nájemném a době trvání smlouvy, případném jejím prodloužení.

Odpověď: Město Žďár nad Sázavou má se společností ZDAR, a. s., IĆ. 46965815 ve věci provozování autobusového nádraží uzavřenou Smlouvu o výpůjčce vč. dodatku č. 1, jejichž kopie je v příloze. Vzhledem k charakteru smlouvy je tato zveřejněna pouze na webových stránkách města. Odpovědi na ostatní otázky jsou zřejmé ze smlouvy.

Poslední změna: 28.7.2021 16:43:10 Dvořák Miloslav Ing.