Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 23. 8. 2021

Věc: Žádost Asociace pro mezinárodní otázky o zpřístupnění informací

Žádost: Seznam institucí z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-wan), se kterými spolupracuje město, seznam oblastí, ve kterých dochází ke spolupráci, scany všech smluvních dokumentů, vyhodnocení přínosu spolupráce, seznam pracovních cest, delegací a návštěv zaměstnanců a volených představitelů do ČLR a do Čínské republiky, program pracovních cest v období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2020.

Odpověď: Město Žďár n. S. s žádnou institucí odpovídající popisu nespolupracuje. Žádní zástupci ani zaměstnanci města v rámci pracovních cest, delegací a návštěv ČLR ani Čínskou republiku v uvedeném období nenavštívili. V roce 2001 proběhlo obchodní jednání, kdy čínská společnost měla zájem o pozemek v průmyslové zóně.

Další informace: Mgr. Petr Sedlák

Poslední změna: 30.8.2021 14:13:06 Machová Ilona Bc.