Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 30. 8. 2021

Věc: Petice

Žádost: 1. Seznam všech petic doručených na radnici od 1. 6. 2021 dosud 2. Seznam všech aktivit města k řešení petic přijatých od 1. 6. 2021 dosud s jmenovitým uvedením osob provádějících aktivitu 3. Datum prokazatelného seznámení starosty města s jednotlivými peticemi 4. Datum prokazatelného seznámení místostarostek města s jednotlivými peticemi 5. Text jednotlivých petic se všemi přílohami 6. Seznam všech aktivit směřujících ke zveřejnění petic.

Odpověď: 1.Město Žďár nad Sázavou obdrželo jednu petici od data 1. 6. 2021 a to „Nesouhlas se stavbou domu pro sociální bydlení na pozemcích parcelní číslo 8010/9, 8014/1 katastrálního území: Město Žďár [795232]“ doručenou dne 20.8.2021. 2.Předáváme odkaz na schválenou aktualizaci směrnice v materiálech rady města dne 26. 7. 2021, jejíž součástí jsou i osoby podílející se na aktualizaci: https://jednani.zdarns.cz/#!Bod/1030 3.Starosta byl seznámen s peticí „Nesouhlas se stavbou domu pro sociální bydlení na pozemcích parcelní číslo 8010/9, 8014/1 katastrálního území: Město Žďár [795232]“ dne 20. 8. 2021. 4.Místostarostky byly seznámeny dne 23. 8. 2021. 5.Text petice je uveden v příloze. 6.Petice jsou zveřejňovány jako součást materiálů projednávaných v orgánech města.

Další informace: Ing. Michaela Bořilová

Poslední změna: 2.9.2021 13:44:29 Bořilová Michaela Ing.