Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 23. 4. 2014

Věc: doplnění - provádění vodoprávního dozoru

Žádost: žádost o poskytnutí doplňujících informací, jak byl v letech 1980 - 2013 vodoprávním úřadem prováděn vodoprávní dozor - vodní dílo č. 1 Najdek

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 9.4.2014 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. V tomto podání žádáte o informace, kdy referát životního prostředí Okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou a odbor životního prostředí Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou prováděly v letech 1980 – 2013 vodoprávní dozor na vodním díle č. 1, dále žádáte o sdělení závěrů z těchto kontrol, přijatých opatřeních a pořízení kopií těchto záznamů. Dopisem ze dne 14.4.2014 Vám bylo sděleno, že ze spisové dokumentace, která byla vedena Okresním úřadem Žďár nad Sázavou, referátem životního prostředí a následně – od roku 2003 - je vedena Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem životního prostředí, vodoprávní úřad dovozuje, že „vodní dílo č. 1“, které se nachází v katastrálním území Hamry nad Sázavou a Najdek na Moravě, tvoří jez, přiváděcí náhon včetně technických zařízení a odpadní kanál s tím, že ve spisové dokumentaci nejsou založeny doklady o provádění vodoprávního dozoru u těchto objektů. Ve svém podání, které bylo našemu odboru doručeno dne 23.4.2014, uvádíte, že z námi poskytnuté informace není zřejmé, zda vodoprávní dozor na vodním díle č. 1 byl prováděn a doklady ve spisové dokumentaci se nedochovaly (např. byly ztraceny), nebo zda vodoprávní dozor v uvedeném období nebyl prováděn, a žádáte tedy o upřesnění poskytnuté informace. Na základě Vaší žádosti sdělujeme, že vzhledem k tomu, že ve spisové dokumentace nejsou založeny doklady o provádění vodoprávního dozoru u výše uvedených objektů, nebyl tento dozor proveden.

Poslední změna: 30.4.2014 16:36:13 Mišingerová Věra