Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 30. 8. 2021

Věc: exekuce 4. ZŠ

Žádost: 1. Veškeré písemné zprávy a přípisy pro vedení města ze strany ZŠ Švermova o exekuci vedené Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor Brno. 2. Veškeré písemné pokyny zřizovatele ZŠ Švermova ve věci exekuce vedené Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor Brno.

Odpověď: Ad 1. Žádné zprávy a přípisy ze strany ZŠ Švermova v souvislosti s výše uvedenou exekucí město neobdrželo. Ad 2. Žádné písemné pokyny nebyly ze strany zřizovatele v rámci vedené exekuce ZŠ Švermova zaslány.

Další informace: Ing. Josef Klement

Poslední změna: 7.9.2021 09:28:46 Hostomská Martina JUDr.