Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 1. 9. 2021

Věc: Petice: Sázavská ulice

Žádost: 1. Datum jednání, zápis a seznam účastníků jednání s petičním výborem o situaci v ul. Sázavská 2. Seznam lokalit vhodných k výstavbě sociálního bydlení ve Žďáru nad Sázavou 3. Datum zpřístupnění petice občanů radním města 4. Datum zpřístupnění petice zastupitelům města. 5. Datum zpřístupnění petice obyvatelům města.

Odpověď: 1. Setkání s petičním výborem se zatím neplánuje. Odpověď petičnímu výboru bude projednána na jednání Rady města dne 13. 9. 2021 a petičnímu výboru zaslána písemně. 2. Předmětem petice není sociální bydlení v tradičním slova smyslu, ale spíše zvýhodněný nájem, který umožní některým skupinám lidí dosáhnout lepšího standardu bydlení, než jaký si mohou dovolit, a to při vší snaze o ekonomickou soběstačnost a na základě objektivního znevýhodnění, čímž se myslí lidé hendikepovaní, lidé o ně pečující ad. Z tohoto důvodu je jakákoli lokalita umožňující bytovou výstavbu vhodná, viz územní plán města: https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/z-obci-ve-spravnim-obvodu/uzemni-plan-zdar-nad-sazavou 3., 4. Radní a zastupitelé města byli seznámeni s peticí „Nesouhlas se stavbou domu pro sociální bydlení na pozemcích parcelní číslo 8010/9, 8014/1 katastrálního území: Město Žďár [795232]“ dne 20. 8. 2021. 5. Veřejnost se s textem petice i odpovědí na ni může seznámit v materiálu k příslušnému bodu zařazenému na jednání Rady města: https://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/

Poslední změna: 7.9.2021 13:28:29 Bořilová Michaela Ing.