Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 30. 8. 2021

Věc: Neviditelné značky

Žádost: 1. Kopie veškerých poznatků o nutnosti prořezu zeleně na místech, kde jsou dopravní značky pro řidiče skryté nebo nedostatečně viditelné s uvedením času získané informace. 2. Zakreslení míst s nutností prořezu zeleně na místech, kde jsou dopravní značky pro řidiče skryté nebo nedostatečně viditelné. 3. Seznam všech informačních aktivit města s upozorněním na místa, kde jsou dopravní značky pro řidiče skryté nebo nedostatečně viditelné. 4. Seznam všech aktivit města pro odstranění nedostatečné viditelnosti dopravních značek s uvedením data plánované aktivity.

Odpověď: 1. V příloze přikládám dvě výzvy odboru dopravy, které v poslední době evidujeme k údržbě zeleně okolo dopravního značení. 2. Místa řešení jsou patrná z přiložených výzev. 3. Takovýto seznam nemáme k dispozici. 4. Takovýto seznam nemáme k dispozici. Zeleň je udržována průběžně, včetně zeleně kolem dopravního značení.

Poslední změna: 15.9.2021 10:43:26 Hemza Jiří Bc. DiS.