Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 29. 5. 2014

Věc: zavodnění náhonu Najdek

Žádost: žádost o informace, z jakého důvodu není vodní dílo zavodněno, a zda o omezení zavodnění vydal správní orgán nějaké rozhodnutí

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 29.5.2014 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. V tomto podání žádáte o informace, z jakého důvodu není tato část vodního díla zavodněna, a zda o omezení zavodnění vydal správní orgán nějaké rozhodnutí. Na základě Vaší žádosti sdělujeme, že vodní náhon je zavodněn, vodoprávní úřad výšku hladiny vody v náhonu nestanovil a rovněž tak nevydal rozhodnutí o omezení zavodnění náhonu. Sdělením vodoprávního úřadu č.j. ŽP/504/14/VM/5 ze dne 29.4.2014 jste byl informován o opravě opěrných zdí náhonu. Rovněž tak jste byl informován, že na doporučení Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina bude požární řád obce Hamry nad Sázavou upraven ve smyslu jejich vyjádření ze dne 28.3.2014 ev. č. 66/2-2014, tj. že náhon zde nebude uveden jako zdroj požární vody, ale pouze jako další zdroj požární vody, z čehož vyplývá, že již nemusí splňovat dané parametry průtoku a výšku hladiny – toto stanovisko jste rovněž obdržel jako součást stejnopisu protokolu z jednání ze dne 16.4.2014.

Poslední změna: 11.6.2014 10:06:48 Mišingerová Věra