Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 20. 9. 2021

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení, stavební řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 21.7.2021 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že dne 15.9.2021 byla podána na MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování žádost spol. Lenox Invest, a.s. (IČ: 26260212) o vydání společného povolení podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), která se týká pozemku parcela parcelní číslo 119/9, 119/13 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Eva Kučerová

Poslední změna: 1.10.2021 10:53:21 Kučerová Eva