Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 17. 9. 2021

Věc: REALIZACE ZAKÁZKY „Rekonstrukce VZT Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou“

Žádost: Společnost NY legal s.r.o. žádá o zaslání úplné kopie Smlouvy o dílo včetně všech příloh ve věci REALIZACE ZAKÁZKY „Rekonstrukce VZT Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou“, jež byla uzavřena mezi zadavatelem (Město Žďár nad Sázavou) a vítězným/ vybraným uchazečem v rámci zadávacího řízení dle Přílohy č. 1. Společnost NY legal s.r.o. žádá o zaslání úplné kopie Smlouvy včetně všech příloh (případně úplné kopie objednávky včetně všech příloh) ve věci činnosti TECHNICKÉHO DOZORU zakázky „Rekonstrukce VZT Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou“, jež byla uzavřena mezi zadavatelem (Město Žďár nad Sázavou) a Ing. Jiřím Danihelkou. Společnost NY legal s.r.o. žádá o informaci, v návaznosti na Žádost o informaci č. 1, zda bylo ve věci realizace zakázky „Rekonstrukce VZT Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou“ staveniště předáno zhotoviteli. Společnost NY legal s.r.o. žádá o informaci, pokud bylo ve věci realizace zakázky „Rekonstrukce VZT Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou“ staveniště předáno zhotoviteli, kdy tak bylo učiněno – uveďte datum. Společnost NY legal s.r.o. žádá o informaci, v návaznosti na Žádost o informaci č. 1, k jakému datu byla zahájena realizace díla ze strany ZHOTOVTELE v rámci zakázky „Rekonstrukce VZT Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou“. Společnost NY legal s.r.o. žádá o informaci, v návaznosti na Žádost o informaci č. 2, k jakému datu byla zahájena činnost TECHNICKÉHO DOZORU v rámci zakázky „Rekonstrukce VZT Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou“.

Odpověď: Ad 1) Bylo zveřejněno v registru smluv ID16371823. Ad 2) Viz příloha Ad 3) Staveniště bylo předáno 1.9.2021 Ad 4) Realizace byla zahájena 3.9.2021 Ad 5) činnost technického dozoru zahájena 1.9.2021

Přílohy:
Objednávka (340 kB)

Další informace: Milan Šorf

Poslední změna: 12.10.2021 11:05:09 Šorf Milan