Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 6. 10. 2021

Věc: informace týkající se pozemku parc.č. 119/9, 119/13 kat. území Město Žďár

Žádost: Žádám Vás dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí následujících informací: 1) Bylo do dne Vaší odpovědi na tuto žádost o poskytnutí informace zahájeno řízem na základě žádosti ze dne 15. 9. 2021? 2) Pokud bylo do dne Vaší odpovědi na tuto žádost o poskytnutí informace zahájeno řízem na základě žádosti ze dne 15. 9. 2021, žádám Vás o sdělení čísla spisové značky tohoto řízení. 3) Pokud bylo do dne Vaší odpovědi na tuto žádost o poskytnutí informace zahájeno řízem na základě žádosti ze dne 15. 9. 2021, žádám Vás o sdělení, zda jsem byla odborem stavebním a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou zařazena do okruhu účastníků řízení. 4) Pokud bylo do dne Vaší odpovědi na tuto žádost o poskytnutí informace na základě žádosti ze dne 15. 9. 2021 vydáno společné povolení, žádám Vás o sdělení data vydání tohoto povolení a čísla jednacího tohoto povolení

Odpověď: 1) do dnešního dne tj. 18.10.2021 nebylo zahájeno řízení o společném povolení navrhované stavby, 2) řízení o společném povolení navrhované stavby bude přerušeno z důvodu chybějících podkladů nutných k posouzení stavby. Řízení bude vedeno pod značkou SÚP/1998/21/Ku, 3) až bude řízení o společném povolení navrhované stavby zahájeno, budete jedním z účastníků řízení, 4) do dnešní doby nebylo vydáno společné povolení navrhované stavby.

Další informace: Eva Kučerová

Poslední změna: 18.10.2021 08:33:05 Kučerová Eva