Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 25. 10. 2021

Věc: Seznam veškerých školení úředníků

Žádost: Žádost o poskytnutí informace - seznam veškerých školení úředníků žďárské radnice v poskytování informací v režimu Zákona o svobodném přístupu k informacím v roce 2021 s uvedením termínu školení.

Odpověď: odpovídám na Vaši žádost ze dne 24. října 2021 o poskytnutí Seznamu školení úředníků žďárské radnice v poskytování informací v režimu Zákona o svobodném přístupu k informacím v roce 2021: Název školení: 1. Zákon č.106/1999 Sb., o poskytování informací v praxi obcí a měst konané dne 04.02.2021 – účast 2 úředníci 2. Vybrané otázky poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. konané ve dnech 08.06.(I.část) a 10.06.2021(II.část) – účast 1 úředník

Další informace: Marie Linhartová

Poslední změna: 5.11.2021 09:05:36 Linhartová Marie