Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 11. 11. 2021

Věc: Informace týkající se všech faktur zaplacených firmě

Žádost: Žádám o poskytnutí informací týkajících se všech faktur zaplacených firmě IČO 07441533 - Advokátní kancelář Sedláček - Brno-střed, Veveří, Moravské náměstí 754/13 - městem v roce 2021. Jedná se o kopie zaplacených faktur, objednávky, kterými byly fakturované služby objednány a výstupy, které byly městem zaplaceny.

Odpověď: Dobrý den, v reakci na Vaši žádosti o poskytnutí informací týkajících se všech faktur zaplacených firmě Advokátní kancelář Sedláček, IČO 07441533, Brno-střed, Veveří, Moravské náměstí 754/13, městem v roce 2021, ze dne 11.11.2021, Vám poskytuji kopii objednávky a zaplacených faktur. Část faktur se váže na smlouvu o dílo podepsanou a uveřejněnou v registru smluv v roce 2020. Požadované, dodatečně upřesňované, výstupy služeb Vám poskytneme ve stanovené lhůtě od dne doručení upřesnění žádosti o poskytnutí informace.

Další informace: Jan Prokop

Poslední změna: 25.11.2021 08:43:15 Prokop Jan Ing.