Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 11. 11. 2021

Věc: Informace týkající se všech faktur zaplacených firmě - odpověď na doplnění ze dne 18.11.2021

Žádost: Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou obdržel dne 15.11.2021 Vaši žádost (JID 56048/2021/MUZR) dle zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Na základě tohoto zákona jste požádal o následující informace: Žádám o poskytnutí informací týkající se všech faktur zaplacených firmě – Advokátní kancelář SEDLÁČEK (IČO: 07441533) městem v roce 2021. Jedná se o kopie zaplacených faktur, objednávky, kterými byly fakturované služby objednány a výstupy, které byly městem zaplaceny. V této souvislosti vyzýváme žadatele, k upřesnění žádosti, aby doložil konkrétní znění požadavku „výstupů“, které byly městem zaplaceny. Kopie faktur, objednávky, kterými byly fakturované služby objednány budou dodány v zákonné lhůtě. V případě, že žádost upřesníte, bude Vaše žádost vyřízena do 15 dnů ode dne, kdy městský úřad ve Žďáře nad Sázavou obdrží upřesnění žádosti. Pokud Vaši žádost do 30 dnů ode dne doručení této výzvy neupřesníte, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti podle ustanovení § 15 odst. 1 a § 8a InfZ.

Odpověď: Dobrý den pane Havlíku, v reakci na Vaši žádosti o poskytnutí informací týkajících se všech faktur zaplacených subjektu Advokátní kancelář Sedláček, IČO 07441533, Brno-střed, Veveří, Moravské náměstí 754/13, městem v roce 2021, ze dne 11.11.2021, respektive na upřesnění žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ze dne 18.11.2021 Vám poskytuji „výstupy“ služeb (produkty, které byly zpracovány poskytovatelem služby na základě objednávky objednatele a které byly zaplaceny z městského rozpočtu), a to vyjma výstupů, jejichž poskytnutí je omezeno ze zákona. Advokátní kancelář Sedláček poskytovala právní služby, poradenství a konzultace k tématům dle zadání Města Žďár nad Sázavou (např. management zadávání veřejných zakázek, odpovědné veřejné zadávání, centrální nákupy) a podílela se na zpracování následujících veřejně dostupných výstupů: • směrnice o zadávání veřejných zakázek včetně jejích příloh (včetně kompletních vzorových dokumentů): https://www.zdarns.cz/media/files/verejne-zakazky/smernice-zadavani-verejnych-zakazek.pdf • zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o poskytování služeb pojišťovacího makléře k veřejné zakázce s názvem Služby pojišťovacího makléře: https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_440.html • soutěžní podmínky k soutěži o návrh k veřejné zakázce s názvem ITC Zelená hora https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_448.html • zadávací podmínky k veřejné zakázce s názvem POJIŠTĚNÍ MAJETKU MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU VČETNĚ ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU: https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_452.html • návrh smlouvy na zpracování projektové dokumentace k veřejné zakázce s názvem ZADÁNÍ STUDIE INTERIERU GALERIE „KOSINKOVY SBÍRKY“: https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_449.html • zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy o dílo k veřejné zakázce s názvem Technologie recyklace bazénových vod: https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_486.html

Další informace: Jan Prokop

Poslední změna: 2.12.2021 07:38:24 Prokop Jan Ing.