Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 14. 12. 2021

Věc: Seznam veřejných zakázek pro rok 2022

Žádost: Poskytnuti seznamu veřejných zakázek, které má povinný v úmyslu zahájit v roce 2022 - žadateli postačí i pracovní označeni veřejných zakázek a předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení.

Odpověď: v reakci na Vaši žádost o poskytnutí informací týkající se seznamu veřejných zakázek Vám sděluji, že v současné chvíli žádným seznamem veřejných zakázek, které máme v úmyslu zahájit v roce 2022, nedisponujeme. Mohu Vás odkázat na návrh Rozpočtu města pro rok 2022, který bude schvalován zastupitelstvem města dne 16.12.2021. Dovoluji si vás zároveň upozornit, že jako veřejný zadavatel jsme vázáni dodržováním zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tudíž veškeré stavební práce, služby a dodávky v jakékoliv hodnotě jsme povinni řešit v souladu s tímto zákonem.

Další informace: Jan Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Prokop Jan Ing.