Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 6. 12. 2021

Věc: Přechod pro chodce v Radostíně nad Oslavou - náves

Žádost: Kdo na stavbě prováděl - stavební dozor, kdo vedl stavební deník, stavební povolení, kolaudační souhlas, účastníci řízení, plán kontrolních prohlídek, kontrola splnění podmínek

Odpověď: sdělení k jednotlivým bodům včetně zaslání požadovaných listin v kopii

Další informace: Jaroslava Skřivánková, referent stavebního úřadu

Poslední změna: 16.12.2021 16:01:36 Skřivánková Jaroslava