Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 7. 12. 2021

Věc: proces výběru nejvhodnější nabídky záměru

Žádost: 1) Žadatel žádá o zaslání „zápisu z jednání komise, na kterém byla hodnocena Odborná úroveň a Pokročilé řešení, včetně jednotlivých odůvodnění snížení bodů nabídky FyzioZR“. Žadatel dále žádá o „zaslání zvukového záznamu z tohoto jednání, včetně podrobné informace, jak hlasovali jednotliví členové komise v ověřovací fázi nabídky FyzioZR“. 2) Žadatel žádá o „zaslání kompletní nabídky do výběrového řízení na Pacht rehabilitace na Poliklinice Žďár nad Sázavou, kterou předložila společnost Fyziocentrum Baťa s.r.o.“. Žadatel uvedl, že nežádá o kontrolní listy. 3)Žadatel žádá o „zaslání veškerých informací týkajících se kompetencí společnosti 4E consulting s.r.o. vyhodnocovat výběrové řízení na provozovatele rehabilitace. Kompetencí je v tomto případě myšleno počet již úspěšně realizovaných zakázek, od založení společnosti v listopadu roku 2018 do dnešního dne, týkajících se výběrových řízení na provozovatele rehabilitace, případně dalších skutečností, které doloží reference společnosti 4E consulting s.r.o. ve vztahu k hodnocení provozovatelů rehabilitace“. 4) Žadatel žádá o „zaslání referencí/dokladů Mgr. Jany Plachetské, které prokáží kompetentnost Mgr. Jany Plachetské, jakožto osoby zodpovědné za řádné vyhodnocení výběrového řízení na Pacht rehabilitace, ve vztahu k výběru provozovatele rehabilitace“. Žadateli se jedná především o „doklady prokazující předešlé zkušenosti Mgr. Jany Plachetské v oblasti provozu rehabilitace, dále s hodnocením významu lékařských odborností ve vztahu k provozu rehabilitace, v oblasti stavebních prací, oblasti životního prostředí a hodnocení energetických úspor“. 5)Žadatel žádá o „zaslání veškerých podkladů prokazujících skutečnost, že metoda hodnocení nabídek vlastní metodou m4E společnosti 4E consulting s.r.o. je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek“. 6) Žadatel žádá o „sdělení, zda si výběrová komise na pacht rehabilitace zjišťovala skutečné vlastníky všech subjektů, které se přihlásily do výběrového řízení na pacht rehabilitace“. Žadatel dále žádá o „zaslání zjištěných skutečností, tedy seznamu skutečných vlastníků všech subjektů, které se přihlásily do výběrového řízení na pacht rehabilitace“. 7) Žadatel žádá „o osobní setkání za účasti Mgr. Jany Plachetské a Vaší účasti, pane starosto, případně dalších členů komise za účelem vědné diskuze nad výše uvedenými podněty“.

Odpověď: ad 1) Město Žďár nad Sázavou rozhodlo o odmítnutí Žádosti ad 2) Město Žďár nad Sázavou rozhodlo o odmítnutí Žádosti ad 3) Město Žďár nad Sázavou rozhodlo o odmítnutí Žádosti ad 4) Město Žďár nad Sázavou rozhodlo o odmítnutí Žádosti ad 5) Město Žďár nad Sázavou rozhodlo o odmítnutí Žádosti. Nad rámec výše uvedeného Povinný subjekt zasílá žadateli informace, které mu byly poskytnuty v souvislosti s metodou m4E. ad 6) Město Žďár nad Sázavou rozhodlo o odmítnutí Žádosti ad 7) Město Žďár nad Sázavou rozhodlo o odmítnutí Žádosti

Další informace: Ing. Jan Prokop

Poslední změna: 20.12.2021 11:55:19 Prokop Jan Ing.