Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 22. 12. 2021

Věc: zápisy z porad s účastí tajemnice včetněpříloh

Žádost: Veškeré zápisy z porad a jednání s účastí tajemníka/tajemnice města v prosinci 2021 se všemi přílohami.

Odpověď: v příloze zaslány žadateli zápisy z porad za účasti p. tajemnice za stanovené období. Celkem se jedná o tři zápisy z porady s vedoucími odborů a oddělení i za účasti vedení města(7.12., 14.12. a 21.12.2021).

Další informace: JUDr. Hostomská

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.