Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 21. 12. 2021

Věc: Petice

Žádost: 1. Celkový počet petic úředně doručený v roce 2021 a porovnání s rokem 2020. 2. Počet petic vyhodnocených jako oprávněné (požadavku v petici bylo vyhověno). 3. Předmět a obsah petice s největším počtem podpisů doručené v roce 2021 s uvedením počtu podpisů.

Odpověď: 1. Město Žďár nad Sázavou obdrželo v roce 2021 osm petic, v roce 2020 jednu petici. 2. Petice obsahují v odpovědi vyjádření rady města k předmětu petice, neuvádí se, zda je oprávněná. Zcela nebo částečně v souladu s požadavky petitentů byly čtyři odpovědi. 3. Petice s největším počtem podpisů je „Nesouhlas se záměrem výstavby ITC Zelená hora a navazující technické a dopravní infrastruktury na pozemku č. p. 580/1, k. ú. Zámek Žďár [795453] a žádost o další jednání“, počet podpisů 646 a 1 arch se 67 elektronickými vyjádřeními.

Poslední změna: 6.1.2022 09:09:40 Bořilová Michaela Ing.