Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 4. 6. 2021

Věc: Žádost o informace z přestupkových spisových materiálů OP2/622/20/JK, OP2/715/20/JK a OP2/075/21/JK

Žádost: Žádám o zaslání písemné komunikace mezi Městským úřadem ve Žďáře nad Sázavou a Krajem Vysočina. Jedná se o projednávání přestupků, které v současné době řeší majetkoprávní odbor ve Ždáře nad Sázavou. Podala jsem tři oznámení. Žádám o poskytnutí informací, které byly zaslány Krajskému úřadu v Jihlavě v této záležitosti. Alena Brabcová, nar. 23.07.1949

Odpověď: Dne 04.06.2021 majetkoprávní odbor Městského úřadu Žďár nad Sázavou obdržel ze strany Aleny Brabcové, nar. 23.07.1949, žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), na základě které se dožadovala písemné komunikace mezi Městským úřadem Žďár nad Sázavou a Krajským úřadem Kraje Vysočina, která mezi těmito dvěma správními orgány měla proběhnout ve spojitosti s přestupkovým spisovým materiálem OP2/622/20/JK, přestupkovým spisovým materiálem OP2/715/20/JK a přestupkovým spisovým materiálem OP2/075/21/JK. K výše uvedenému na tomto místě majetkoprávní odbor Městského úřadu Žďár nad Sázavou sděluje, že zdejší správní orgán zaslal Krajskému úřadu Kraje Vysočina ve výše uvedené souvislosti s přestupkovými spisovými materiály OP2/622/20/JK, OP2/715/20/JK a OP2/075/21/JK pouze dva emaily a to dne 18.05.2021 a dne 19.05.2021. Tyto dva předmětné emaily majetkoprávní odbor Městského úřadu Žďár nad Sázavou na základě výše uvedené žádosti o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytuje Aleně Brabcové, nar. 23.07.1949, kdy jsou přílohou této úřední písemnosti.

Další informace: Ing. Jiří Kempa

Poslední změna: 6.1.2022 11:55:18 Kempa Jiří Ing.