Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 3. 1. 2022

Věc: Žádost v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb. - Konvent

Žádost: Veškeré zápisy ve stavebním deníku rekonstrukce stezky kolem rybníka Konvent od 1.12.2021 dosud.

Odpověď: Povinný subjekt žádost o poskytnutí informací, jakož i vyjádření dotčené osoby přezkoumal, a dospěl k závěru, že v tomto případě nelze požadované informace poskytnout, jelikož stavební deník je v majetku dodavatele a jako takový se nenachází u investora stavby, kterým je město Žďár nad Sázavou. Investor včetně TDS může v této chvíli do deníku pouze psát zápisy k jednotlivým skutečnostem. Stavební deník bude investorovi předán až na základě zápisu o předání a převzetí stavby, popř. kolaudace, což k dnešnímu dni ještě neproběhlo.

Další informace: Fuksa Petr

Poslední změna: 11.1.2022 07:49:18 Stejskalová Veronika DiS.