Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 14. 12. 2021

Věc: uložení dat, smlouva na dodávku serverů

Žádost: Informaci, jakým způsobem povinný subjekt uchovává uložená data, které zpracovává v rámci své činnosti - zda - li se jedná o uložení na vlastních úložištích či skrze externí poskytovatele. V případě, kdy jsou data uložena na vlastních serverech, žádáme o poskytnutí kopie smlouvy na dodávku oněch serverů a dále kopii aktuálně účinné smlouvy na údržbu/provoz těchto serverů, pokud se liší od smlouvy na jejich dodávku. V případě kdy jsou data uchovávána externí službou (ať již skrze cloudové úložiště či externí servery) žádáme o poskytnutí kopie aktuálně účinné smlouvy se zprostředkovatelem externího uložení dat.

Odpověď: Na základě Vaší Žádosti o poskytnutí informace, zák. č. 106/1999 Sb. V příloze zasílám kopii smlouvy na pořízení datového úložiště. Toto úložiště si spravujeme sami. Jediné co se platí je každoroční podpora HP 1yr Foundation Care 24x7 Service – VSA.

Další informace: Vladimír Koláček

Poslední změna: 12.1.2022 09:54:54 Komínková Drahoslava