Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 14. 12. 2021

Věc: kopie smluv na pořízení, provoz, správu, rozvoj a údržbu veškerého softwarového vybavení; výběrové řízení bez uveřejnění

Žádost: 1) Žádám o poskytnutí kopií smluv a veškerých kopií a veškerých jejich dodatků uzavřených na pořízení, provoz, správu, rozvoj(vývoj) a údržbu veškerého softwarového vybavení povinného subjektu, které povinný subjekt využívá v rámci své činnosti, a to za období posledních 3 let (ke dni doručení žádosti). 2) Žádám o poskytnutí infomace, kolik jednacích řízení bez uveřejnění ve smyslu §63 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek povinný subjekt zahájil za období posledních 3 let (ke dni doručenížádosti) a poskytnutí kopií smluv na základě těchto jednacích řízení bez uveřejnění uzavřených.

Odpověď: Dodávka stravy pro uživatele a zaměstnance Sociálních služeb města Žďár nad Sázavou 2020-2022 – JŘBU 2. část Zadáno 05.08.2020 27.08.2020 09:00 Komplexní zpracování projektové dokumentace Nádražní - městská třída - 1. etapa Zadáno 17.06.2019 01.07.2019 10:00 Komplexní zpracování projektové dokumentace Nádražní - Městská třída - 2. etapa(část) Zadáno 15.06.2017 30.06.2017 11:00 Potenciál města Žďár nad Sázavou – následná zakázka Zadáno 26.11.2020 12.01.2021 23:59

Další informace: Vladimír Koláček

Poslední změna: 12.1.2022 10:06:56 Komínková Drahoslava