Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 15. 12. 2021

Věc: žádost o poskytnutí informace týkající se služeb 4E consulting - 2. část

Žádost: 1. Jakou formou byla vybrána k poskytování služeb městu společnost 4E consulting 1.1 jednalo se o otevřené výběrové řízení 1.2 jednalo se o užší výběrové řízení 1.3 pokud se jednalo o jiný typ výběrové řízení, sdělte nám o jaký typ 2. jakou cenovou nabídku předložili městu 3. jaké všechny reference předložila městu společnost 4. jaká částka byla městem celkově uhrazena za služby společnosti 4E consulting 5. Konzultovalo město hodnocení nabídek metodou m4E nebo BVA s UOHS

Odpověď: ad 1. Dodavatel byl vybrán přímým oslovením. ad 1.1 Dodavatel byl vybrán přímým oslovením, tedy nejednalo se o výběrové řízení, a nebylo tedy uveřejněno. ad 1.2 Dodavatel byl vybrán přímým oslovením, bez výběrového řízení. ad 1.3 Dodavatel byl vybrán přímým oslovením. ad 2. Dodavatel byl vybrán přímým oslovením, žádné jiné cenové nabídky od jiných dodavatelů neexistují. Nabídku dodavatele poskytujeme jako přílohu. ad 3. V současné době nejsou žádné reference archivovány, součástí nabídky žádné reference nebyly. ad 4. Za poskytnutí služby workshopu byla uhrazena částka 30 000 Kč bez DPH (36 300 Kč s DPH). Výkaz činností neevidujeme ani není archivován. Na otázku číslo 5. Vám bylo reagováno v odpovědi zaslané dne 29.12.2021.

Další informace: Ing. Jan Prokop

Poslední změna: 14.1.2022 10:57:57 Prokop Jan Ing.