Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 21. 1. 2022

Věc: Dopravní přestupky roku 2021

Žádost: Dobrý den, v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb. podávám tuto žádost a prosím o její vyřízení.Žádost se týká: Dopravní pokuty 2021 Konkrétně žádám o poskytnutí: 1. Celková suma vystavených a neuhrazených pokut motoristům za dopravní přestupky v roce 2021 (po termínu splatnosti) 2. Celková suma vystavených a neuhrazených pokut motoristům za dopravní přestupky v roce 2021 (po termínu splatnosti) předaná k úřednímu vymáhání 3. Nejvyšší pokuta udělená za přestupek v oblasti dopravy s uvedením výše a okolností přestupku 4. Nejčastější prohřešek v oblasti dopravy s obvyklou výší udělené pokuty Prosím o jejich poskytnutí v elektronické podobě Děkuji Miroslav Mareš Na kopci 20, 586 01 Jihlava

Odpověď: Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). Na základě Vaší žádosti, která byla Městským úřadem Žďár nad Sázavou – odborem dopravy zaevidována dne 21.01.2022, Vám poskytujeme následující informace týkající se oblasti přestupků v dopravě evidovaných odborem dopravy Městského úřadu Žďár nad Sázavou za období roku 2021: 1. Na odboru dopravy Městského úřadu Žďár nad Sázavou byly v roce 2021 uloženy pokuty ve výši 1.666.100 Kč, dosud nebyly uhrazeny pokuty za rok 2021 ve výši 484 500 Kč. 2. Za rok 2021 dosud nebyly předány žádné pokuty k úřednímu vymáhání, jednotlivým dlužníkům byly odeslány „předexekuční“ výzvy (Vyrozumění o výši jejich nedoplatků), po kontrole úhrad budou předány dále k vymáhání. 3. Nejvyšší pokuta udělená za přestupek v oblasti dopravy byla 35.000,- Kč, jednalo se o přestupek, kdy se řidič odmítl podrobit na výzvu policisty vyšetření podle zvláštního právního předpisu, ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou než alkoholem 4. Nejčastějším přestupkem v oblasti dopravy je přestupek provozovatele vozidla, týkající se parkování či překročení rychlosti v obvyklé výši 500 Kč. Ing. Jana Poulová úředník odboru dopravy

Další informace: Ing. Jana Poulová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Poulová Jana Ing.