Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 20. 2. 2022

Věc: Fakturaci a podklady k fakturaci ze smlouvy o správě nemovitých věcí

Žádost: Žádost o informaci týkající se smlouvy o správě nemovitých věcí ve vlastnictví města: 1. výše úhrady za poskytnuté služby za měsíc leden 2. poskytnutí veškerých podkladů předaných poskytovatelem v souvislosti s fakturací služeb

Odpověď: na Vaši žádost o informace sdělujeme následující: 1. Na základě faktury č. 2002200214 přijaté dne 07.02.2022 město uhradilo dne 25.02.2022 částku ve výši 719 312,33 Kč včetně DPH. 2. Přikládáme hrazenou fakturu, přílohy faktura neobsahovala.

Další informace: vedoucí finančního odboru

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Vlček Tomáš Ing.