Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 15. 2. 2022

Věc: Informace týkající se všech faktur zaplacených firmě

Žádost: Žádám o poskytnutí informací týkajících se všech faktur zaplacených firmě Advokátní kancelář Sedláček, IČO 07441533, Brno-střed, Veveří, Moravské náměstí 754/13. Jedná se o veškeré výstupy, které byly městem zaplaceny. Výstupem je myšlen produkt v písemné nebo elektronické podobě, který byl zpracován poskytovatelem služby na základě objednávky objednatele a který byl zaplacen z městského rozpočtu, dále také veškeré podklady, které byly použity pro vyúčtování či ověření poskytnutých služeb.

Odpověď: V reakci na výše uvedenou žádost Vám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytujeme požadované informace: 1) Požadované informace byly částečně již poskytnuty na základě Vaší předchozí žádosti ze dne 11.11.2021, vizte poskytnuté zveřejněné informace: a. https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/106-1999-sb/seznam-zadosti/detail-zadosti?id=346 b. https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/106-1999-sb/seznam-zadosti/detail-zadosti?id=347 2) Poskytujeme Vám „výstupy“ služeb (produkty, které byly zpracovány poskytovatelem služby na základě objednávky objednatele a které byly zaplaceny z městského rozpočtu), a „podklady pro vyúčtování/ ověření služeb“, a to formou poskytnutí odkazu na internetovou stránku, kde se informace nachází, neboť požadovaná informace je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup: a. zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy o dílo k veřejné zakázce s názvem Rekonstrukce rybníka Velký Posměch, vč. související dokumentace veřejné zakázky: https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_558.html b. oznámení o výsledku soutěže a včetně protokolu o průběhu soutěže k veřejné zakázce s názvem ITC Zelená hora https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_448.html c. dokumentace k předběžným tržním konzultacím pro veřejnou zakázku s názvem Bytové domy Sázavská, Žďár nad Sázavou https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_559.html

Další informace: Ing. Jan Prokop

Poslední změna: 2.3.2022 09:21:26 Prokop Jan Ing.