Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 7. 3. 2022

Věc: Odpuštění místního poplatku za komunální odpad

Žádost: Konkrétní poskytnutí údajů o počtu osob, kterým byla v roce 2022 prominuta povinnost úhrady místních poplatků z důvodu válečných událostí na Ukrajině s uvedením počtu osob a typu odpuštěného poplatku.

Odpověď: Na základě Vaší žádosti v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb. odpovídám na Váš dotaz související s odpuštěním místního poplatku v roce 2022 osobám z důvodu válečných událostí na Ukrajině. K dnešnímu dni nemáme evidovanou žádnou žádost o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství z důvodu válečných událostí.

Další informace: Bc. Sylva Pikulová

Poslední změna: 9.3.2022 09:45:18 Pikulová Sylva Bc.