Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 7. 3. 2022

Věc: Prominutí místních poplatků z důvodu mimořádných událostí

Žádost: Konkrétní poskytnutí údajů o počtu osob, kterým byla v roce 2022 prominuta povinnost hradit místní poplatky z důvodu válečných událostí na Ukrajině, včetně druhu poplatku.

Odpověď: K dnešnímu dni nebyl nikomu z výše uvedených důvodů prominut poplatek z pobytu, ani poplatek za psa.

Další informace: Miroslava Zachová

Poslední změna: 9.3.2022 11:23:51 Zachová Miroslava Bc.