Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 16. 3. 2022

Věc: Smazaná komunikace zastupitele města na sociální síti

Žádost: 1. Kopie smazané komunikace na profilu města v sociální síti s vyznačením názorů zastupitele Radka Černého 2. Jméno, příjmení a funkce osoby, která smazala názory zastupitele města Radka Černého z profilu města v sociální síti 3. Jména, příjmení a funkce osoby, která nařídila smazat názory zastupitele města Radka Černého z profilu města v sociální síti 4. Veškeré směrnice a úřední pokyny použité pro smazání názorů zastupitele města Radka Černého z profilu města v sociální síti

Odpověď: Odpověď 1: Odmítnutí Odpověď 2: Petr Sedlák, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a marketingu Odpověď 3: Petr Sedlák, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a marketingu na základě žádosti autora původního příspěvku Odpověď 4: Touto informací nedisponujeme

Další informace: Matěj Papáček

Poslední změna: 28.3.2022 10:55:00 Papáček Matěj