Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 22. 3. 2022

Věc: Porušení povolení průjezdu a vydaná povolení průjezdu přes Farská humna

Žádost: 1. Kdy a jak mělo dojít k porušení podmínek vydaného „Povolení vjezdu do parku FARSKÁ HUMNA“ Františkem Partykou či Lucií Partykovou? 2. Komu, za jakým účelem a za jakých podmínek vydalo město Žďár nad Sázavou „Povolení vjezdu do parku FARSKÁ HUMNA“ v letech 2020, 2021, 2022.

Odpověď: 1. Bylo zjištěno a upozorňovali jsme Vás na něj - nepovolený návoz materiálu na Váš pozemek – viz příloha z 15.4.2021 a částečná citace: 2. : Pro účely nezbytné obsluhy majitelům sousedních nemovitostí bylo povolení vydáno Vám. Pro potřeby investičních záměrů a veřejných akcí v prostoru Farských humen je způsob využití prostor stanovován podle konkrétní akce prostřednictvím podmínek pro provedení stavby, prostřednictvím technického dozoru stavby, prostřednictvím organizátora – podmínky stanovují především správci majetku města (komunikací, zeleně, mobiliáře)

Další informace: Wurzelová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Wurzelová Dana Ing.